loading

Property Report

รายงานวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาฯ

ตัวอย่าง ที่ดินพัฒนาคอนโดมิเนียม

ประเภท: ที่ดินเปล่า

ที่อยู่: วัดท่าพระ,บางกอกใหญ่,กรุงเทพมหานคร

Print
ข้อมูลโครงการ
ซ่อนระยะที่ดิน
ชื่อโครงการ : ตัวอย่าง ที่ดินพัฒนาคอนโดมิเนียม
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดินเปล่า
ขนาดที่ดิน : 3 ไร่ 1 งาน 97.7 ตรว.
ราคาที่ดิน : 500,000,000 บาท หรือ 357,731 บาท/ตร.วา
ราคา ณ ปี : พ.ศ. 2560
สีผังเมือง :
เขต- ประเภท - (-)
ขนาดถนนหน้าที่ดิน : 30 เมตร
หน้ากว้างที่ดิน : 38 เมตร
โปรดติดต่อเจ้าของประกาศเพื่อขอทราบรายละเอียด
อันดับ เลขที่โฉนด ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ไร่ งาน วา ราคาประเมิน รอบบัญชี
1 1234 1234 II 5818-16 (1000) 123 1234 0 2 82 190,000 -
2 1234 1234 II 5818-16 (1000) 123 12345 1 2 98.5 50,000 -
3 1234 1234 II 5818-15 (1000) 123 1234 1 0 17.2 43,500 -
ราคาประเมินรวม 106,653,200 บาท
คำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์
บาท
ตร.ม.
บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สถานที่สำคัญ
 • ไม่มีสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง
โครงการข้างเคียง
โครงการที่ยังเปิดขายอยู่ โครงการที่ปิดการขายแล้ว
 • ไม่มีโครงการข้างเคียง
ราคาตลาดที่ดินในปัจจุบัน

ราคาตลาดในทำเลใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูล แปลงที่ดินของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล ข้อมูลราคาตลาดที่ดิน มีให้บริการในพื้นที่กรุงเทพปริมนฑล EEC และภูเก็ตเท่านั้น
ที่มา: ราคาตลาดที่ดินเป็นราคาประเมินตลาด โดยบจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม ราคาตลาดที่ดินคืออะไร?
ประกาศขาย-เช่าในทำเลรอบข้าง
ศักยภาพการพัฒนาตามสีผังเมือง
หมายเหตุ: ข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้

ไม่มีข้อมูล แปลงที่ดินของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล

เขต- ประเภท - (-)
ประเภท
FAR -
OSR - %

ประเภทที่อยู่อาศัยที่สามารถพัฒนาได้ เงื่อนไขการพัฒนา
ยังไม่มีข้อมูลในพื้นที่นี้
ประมาณการพื้นที่อาคารสูงสุดที่ก่อสร้างได้*
ถนน (เขตทางสาธารณะ) หน้าที่ดินกว้าง 30 เมตร
หน้ากว้างที่ดิน (ฝั่งติดถนน) 38 เมตร
หน้ายาวที่ดิน - เมตร
พื้นที่ดินของฉัน 5,591 ตารางเมตร
พื้นที่อาคารสูงสุดที่พัฒนาได้*
พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR - ตารางเมตร
พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR Bonus (+20%) - ตารางเมตร
ตามความกว้างเขตทาง - ตารางเมตร/อาคาร
สรุปพื้นที่สูงสุดที่สามารถพัฒนาได้ - ตารางเมตร/อาคาร
เป็นอาคารประเภท -
-

หมายเหตุ: การคำนวณนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้สมมุติฐานว่าที่ดินมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีหน้ากว้างที่ดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดเขตทางสาธารณะ และเป็นการคำนวณพื้นที่อาคาร 1 อาคารต่อพื้นที่ดิน 1 แปลง หากที่ดินของคุณมีรูปร่างแปลก ทางเข้าเล็ก หรือมีขนาดใหญ่มากเหมาะกับการพัฒนาหลายอาคาร ผลลัพธ์จากการคำนวณนี้จะไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติม

เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการคำนวณพื้นที่อาคารที่แม่นยำ และตอบโจทย์การใช้งานของคุณ ที่นี่

- 38
- -

30
เมตร
*(หน่วย:เมตร)
อาคารสูง - เมตร
1
2
3
30 - -
*(หน่วย:เมตร)
แนวเวนคืน
  หมายเหตุ: ข้อมูลแนวเวนคืนถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
  พื้นที่ห้ามก่อสร้าง
   หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นที่ห้ามก่อสร้างถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
   ค่าใช้จ่ายด้านภาษี และราคาประเมิน

   คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   หากคุณยังไม่ทราบราคาประเมิน ตรวจสอบราคาประเมินจากข้อมูลโฉนด ได้ที่นี่

   สิ่งปลูกสร้างเดิม

   มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนี้ หรือ ไม่

   ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

   ตารางเมตร
   ปี นับจากปีปัจจุบัน
   %
   ที่มา: บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบปี พ.ศ. 2566-2569 และ อัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
   บาท/ตร.วา
   บาท
   สรุป ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท/ ปี
   คำนวณจาก
   ราคาประเมินที่ดิน - บาท
   มูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อม - บาท
   ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท
   ประเภทบุคคล -
   ประเภทการใช้งาน -
   การอยู่อาศัย -
   เทียบรายได้จากการลงทุนต่างๆ เป็นเวลา 30 ปี
   ที่มา: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

   ราคาที่ดินในปัจจุบัน

   500,000,000 บาท
   คิดเป็น 357,731 บาท/ตร.วา

   เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนแบบต่างๆ

   ประเภทการลงทุน อัตราเติบโต/ปี รายได้รวม 30 ปี
   พัฒนาศูนย์การค้า - -
   พัฒนาอาคารสำนักงาน - -
   พัฒนาเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ - -
   พัฒนาอะพาร์ตเมนต์ - -
   พัฒนาโรงแรม - -
   ให้เช่าที่ดิน - -
   คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดินที่เหมาะสม

   ที่ดินของคุณ ควรปล่อยเช่าในราคาเท่าไหร่ ?

   หาค่าเช่าที่เหมาะสมง่าย ๆ เพียงใส่ระยะเวลาที่ต้องการปล่อยเช่า

   คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดิน

   บาท
   % ต่อปี
   (คาดหวัง)
   ปี
   ราคาที่ดินในปัจจุบัน - บาท
   อัตราผลตอบแทน - % ต่อปี
   ต้องการให้เช่า - ปี
   ผลลัพธ์
   ค่าเช่าที่ดินในปีแรก - บาท/เดือนในปีแรก
   รวมรายได้จากการให้เช่าในปีแรก - ต่อปี
   รายได้จากค่าเช่า กรณีเก็บทุกปี - บาท
   (เมื่อขึ้นค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี)
   รายได้จากค่าเช่ากรณีเหมาจ่ายทีเดียวในปีแรก - บาท
   รายละเอียด
   รูปภาพอสังหาฯ

   หมายเหตุ: การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมายได้

   แผนการลงทุน
   No. ชื่อแผน ประเภทการพัฒนา ระดับราคา
   (ล้านบาท/หน่วย)
   อัตราการขาย
   (%ต่อเดือน)
   ราคาเฉลี่ยในทำเล
   (ล้านบาท/หน่วย*)
   ต้นทุนราคาที่ดิน
   (หน่วย*)
   ราคาขายที่เหมาะสม
   (/หน่วย*)
   วันที่แก้ไข การจัดการ
   1 คอนโด คอนโดมีเนียม 1.001-2.000 7.3% 91,521.00 380,558 0 25/11/64
   แชร์ร่วมกับทีม

   ผู้ใช้งานแพคเกจทีม ได้แก่ Enterprise, Business และ Pro จะสามารถใช้ร่วมกันหลายบัญชีผู้ใช้ และสามารถแชร์อสังหาฯ ร่วมกับทีมได้ ดูรายละเอียดแพคเกจที่นี่

   สร้างรายงานที่ดินของคุณเอง
   แค่เพิ่มที่ดิน คุณก็บริหารพอร์ตอสังหาฯ ส่วนตัวของคุณได้แล้ว
   สมัครสมาชิก ฟรี