loading

แปลงตัวอย่าง พญาไท

ประเภท: ที่ดินเปล่า

ที่อยู่: มักกะสัน,เขตราชเทวี,กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโครงการ
โครงการ : แปลงตัวอย่าง พญาไท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
การใช้ประโยชน์ : ที่ดินเปล่า
ขนาดที่ดิน : 1 ไร่ - งาน - ตรว.
ราคาเริ่มต้น : 400,000,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท/ตร.วา
ปีที่ซื้อมา : พ.ศ. 2563
ข้อมูลโฉนด
เลขที่ดิน : 111 หน้าสำรวจ : 111
อันดับ เลขที่โฉนด ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ไร่ งาน วา ราคาประเมิน รอบบัญชี
เลขที่แปลง
ไร่
งาน
ตร.วา
มูลค่าตั้งต้น
400,000,000 บาท
ศักยภาพการพัฒนา
-
FAR อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
- (-)
ศักยภาพการพัฒนาตามสีผังเมือง
หมายเหตุ: ข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้

ไม่มีข้อมูล แปลงที่ดินของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล

FAR -
เขต- ประเภท - (-)
ประเภท
FAR -
OSR - %

ประเภทที่อยู่อาศัยที่สามารถพัฒนาได้ เงื่อนไขการพัฒนา
ยังไม่มีข้อมูลในพื้นที่นี้
ประมาณการพื้นที่อาคารสูงสุดที่ก่อสร้างได้*
ถนน (เขตทางสาธารณะ) หน้าที่ดินกว้าง 32 เมตร
หน้ากว้างที่ดิน (ฝั่งติดถนน) 28 เมตร
หน้ายาวที่ดิน - เมตร
พื้นที่ดินของฉัน 1,600 ตารางเมตร
พื้นที่อาคารสูงสุดที่พัฒนาได้*
พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR - ตารางเมตร
ตามความกว้างเขตทาง - ตารางเมตร/อาคาร
สรุปพื้นที่สูงสุดที่สามารถพัฒนาได้ - ตารางเมตร/อาคาร
เป็นอาคารประเภท -
-

หมายเหตุ: การคำนวณนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้สมมุติฐานว่าที่ดินมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีหน้ากว้างที่ดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดเขตทางสาธารณะ และเป็นการคำนวณพื้นที่อาคาร 1 อาคารต่อพื้นที่ดิน 1 แปลง หากที่ดินของคุณมีรูปร่างแปลก ทางเข้าเล็ก หรือมีขนาดใหญ่มากเหมาะกับการพัฒนาหลายอาคาร ผลลัพธ์จากการคำนวณนี้จะไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติม

เราแนำนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการคำนวณพื้นที่อาคารที่แม่นยำ และตอบโจทย์การใช้งานของคุณ ที่นี่

- 28
- -

32
เมตร
*(หน่วย:เมตร)
อาคารสูง - เมตร
1
2
3
32 - -
*(หน่วย:เมตร)
ข้อจำกัดการพัฒนาต่างๆ

ดูแผนที่จุดเสี่ยง


  หมายเหตุ: ข้อมูลแนวเวนคืน และพื้นที่ห้ามก่อสร้างถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
  สถานที่สำคัญ
  ที่มา: ข้อมูลตลาด กลางปี พ.ศ2563 ศูนย์ข้อมูุลอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
  ค่าใช้จ่ายด้านภาษี และราคาประเมิน

  คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  หากคุณยังไม่ทราบราคาประเมิน ตรวจสอบราคาประเมินจากข้อมูลโฉนด ได้ที่นี่

  สิ่งปลูกสร้างเดิม

  มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนี้ หรือ ไม่

  ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

  ตารางเมตร
  ปี นับจากปีปัจจุบัน
  บาท/ตร.วา
  สรุป ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท/ ปี
  ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 (ลด 90%) - บาท ในปีแรก
  คำนวณจาก
  ราคาประเมินที่ดิน - บาท
  มูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อม - บาท
  ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท
  ประเภทบุคคล -
  ประเภทการใช้งาน -
  การอยู่อาศัย -
  เทียบรายได้จากการลงทุนต่างๆ เป็นเวลา 30 ปี
  ที่มา: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

  ราคาที่ดินในปัจจุบัน

  400,000,000 บาท
  คิดเป็น 1,000,000 บาท/ตร.วา

  เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนแบบต่างๆ

  ประเภทการลงทุน อัตราเติบโต/ปี รายได้รวม 30 ปี
  พัฒนาศูนย์การค้า - -
  พัฒนาอาคารสำนักงาน - -
  พัฒนาเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ - -
  พัฒนาอะพาร์ตเมนต์ - -
  พัฒนาโรงแรม - -
  ให้เช่าที่ดิน - -
  คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดินที่เหมาะสม

  ที่ดินของคุณ ควรปล่อยเช่าในราคาเท่าไหร่ ?

  หาค่าเช่าที่เหมาะสมง่าย ๆ เพียงใส่ระยะเวลาที่ต้องการปล่อยเช่า

  คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดิน

  บาท
  % ต่อปี
  (คาดหวัง)
  ปี
  ราคาที่ดินในปัจจุบัน - บาท
  อัตราผลตอบแทน - % ต่อปี
  ต้องการให้เช่า - ปี
  ผลลัพท์
  ค่าเช่าที่ดินในปีแรก - บาท/เดือนในปีแรก
  รวมรายได้จากการให้เช่าในปีแรก - ต่อปี
  รายได้จากค่าเช่า กรณีเก็บทุกปี - บาท
  (เมื่อขึ้นค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี)
  รายได้จากค่าเช่ากรณีเหมาจ่ายทีเดียวในปีแรก - บาท
  รูปภาพอสังหาฯ

  หมายเหตุ: การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมายได้

  แผนการลงทุน
  No. ชื่อแผน ประเภทการพัฒนา ระดับราคา
  (ล้านบาท/หน่วย)
  อัตราการขาย
  (%ต่อเดือน)
  ราคาเฉลี่ยในทำเล
  (หน่วย*)
  ต้นทุนราคาที่ดิน
  (หน่วย*)
  ราคาขายที่เหมาะสม
  (/หน่วย*)
  วันที่แก้ไข การจัดการ
  1 คอนโด 1 คอนโดมีเนียม 2.001-3.000 3% 150,905 1,472,963 143,367 29/09/63
  2 คอนโด 150,000 คอนโดมีเนียม < 0.500 0% 150,905 400,000,000 143,367 15/09/63
  3 condo คอนโดมีเนียม 2.001-3.000 0% 150,905 400,000,000 143,367 15/09/63
  4 condo คอนโดมีเนียม 5.001-10.000 3% 150,905 1,647,333 143,367 16/10/63
  แชร์ร่วมกับทีม
  * เฉพาะสมาชิก Advance