loading

แปลงตัวอย่าง พญาไท

ประเภท: ที่ดินเปล่า

ที่อยู่: มักกะสัน,ราชเทวี,กรุงเทพมหานคร

Print
ข้อมูลโครงการ
ซ่อนระยะที่ดิน
ชื่อโครงการ : แปลงตัวอย่าง พญาไท
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดินเปล่า
ขนาดที่ดิน : 1 ไร่ - งาน - ตรว.
ราคาที่ดิน : 400,000,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท/ตร.วา
ราคา ณ ปี : พ.ศ. 2563
สีผังเมือง :
เขต- ประเภท - (-)
ขนาดถนนหน้าที่ดิน : 32 เมตร
หน้ากว้างที่ดิน : 28 เมตร
อันดับ เลขที่โฉนด ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ไร่ งาน วา ราคาประเมิน รอบบัญชี
1 1111 1111-1-1111 111 111 0 0 0 - -
ราคาประเมินรวม - บาท
สถานที่สำคัญ
ราคาตลาดที่ดินในปัจจุบัน

ราคาตลาดในทำเลใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูล แปลงที่ดินของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล ข้อมูลราคาตลาดที่ดิน มีให้บริการในพื้นที่กรุงเทพปริมนฑล EEC และภูเก็ตเท่านั้น
ที่มา: ราคาตลาดที่ดินเป็นราคาประเมินตลาด โดยบจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2564 อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม ราคาตลาดที่ดินคืออะไร?
ศักยภาพการพัฒนาตามสีผังเมือง
หมายเหตุ: ข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้

ไม่มีข้อมูล แปลงที่ดินของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล

เขต- ประเภท - (-)
ประเภท
FAR -
OSR - %
พื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดิน - %

ประเภทที่อยู่อาศัยที่สามารถพัฒนาได้ เงื่อนไขการพัฒนา
ยังไม่มีข้อมูลในพื้นที่นี้
ประมาณการพื้นที่อาคารสูงสุดที่ก่อสร้างได้*
ถนน (เขตทางสาธารณะ) หน้าที่ดินกว้าง 32 เมตร
หน้ากว้างที่ดิน (ฝั่งติดถนน) 28 เมตร
หน้ายาวที่ดิน - เมตร
พื้นที่ดินของฉัน 1,600 ตารางเมตร
พื้นที่อาคารสูงสุดที่พัฒนาได้*
พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR - ตารางเมตร
พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR Bonus (+20%) - ตารางเมตร
ตามความกว้างเขตทาง - ตารางเมตร/อาคาร
สรุปพื้นที่สูงสุดที่สามารถพัฒนาได้ - ตารางเมตร/อาคาร
เป็นอาคารประเภท -
-

หมายเหตุ: การคำนวณนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้สมมุติฐานว่าที่ดินมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีหน้ากว้างที่ดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดเขตทางสาธารณะ และเป็นการคำนวณพื้นที่อาคาร 1 อาคารต่อพื้นที่ดิน 1 แปลง หากที่ดินของคุณมีรูปร่างแปลก ทางเข้าเล็ก หรือมีขนาดใหญ่มากเหมาะกับการพัฒนาหลายอาคาร ผลลัพธ์จากการคำนวณนี้จะไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติม

เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการคำนวณพื้นที่อาคารที่แม่นยำ และตอบโจทย์การใช้งานของคุณ ที่นี่

- 28
- -

32
เมตร
*(หน่วย:เมตร)
อาคารสูง - เมตร
1
2
3
32 - -
*(หน่วย:เมตร)
แนวเวนคืน
  หมายเหตุ: ข้อมูลแนวเวนคืนถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
  พื้นที่ห้ามก่อสร้าง
   หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นที่ห้ามก่อสร้างถูกรวบรวมโดย Feasy เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
   ค่าใช้จ่ายด้านภาษี และราคาประเมิน

   คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   หากคุณยังไม่ทราบราคาประเมิน ตรวจสอบราคาประเมินจากข้อมูลโฉนด ได้ที่นี่

   สิ่งปลูกสร้างเดิม

   มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนี้ หรือ ไม่

   ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

   ตารางเมตร
   ปี นับจากปีปัจจุบัน
   บาท/ตร.วา
   บาท
   สรุป ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท/ ปี
   ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 (ลด 90%) - บาท ในปีแรก
   คำนวณจาก
   ราคาประเมินที่ดิน - บาท
   มูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อม - บาท
   ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท
   ประเภทบุคคล -
   ประเภทการใช้งาน -
   การอยู่อาศัย -
   เทียบรายได้จากการลงทุนต่างๆ เป็นเวลา 30 ปี
   ที่มา: มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

   ราคาที่ดินในปัจจุบัน

   400,000,000 บาท
   คิดเป็น 1,000,000 บาท/ตร.วา

   เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนแบบต่างๆ

   ประเภทการลงทุน อัตราเติบโต/ปี รายได้รวม 30 ปี
   พัฒนาศูนย์การค้า - -
   พัฒนาอาคารสำนักงาน - -
   พัฒนาเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ - -
   พัฒนาอะพาร์ตเมนต์ - -
   พัฒนาโรงแรม - -
   ให้เช่าที่ดิน - -
   คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดินที่เหมาะสม

   ที่ดินของคุณ ควรปล่อยเช่าในราคาเท่าไหร่ ?

   หาค่าเช่าที่เหมาะสมง่าย ๆ เพียงใส่ระยะเวลาที่ต้องการปล่อยเช่า

   คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดิน

   บาท
   % ต่อปี
   (คาดหวัง)
   ปี
   ราคาที่ดินในปัจจุบัน - บาท
   อัตราผลตอบแทน - % ต่อปี
   ต้องการให้เช่า - ปี
   ผลลัพธ์
   ค่าเช่าที่ดินในปีแรก - บาท/เดือนในปีแรก
   รวมรายได้จากการให้เช่าในปีแรก - ต่อปี
   รายได้จากค่าเช่า กรณีเก็บทุกปี - บาท
   (เมื่อขึ้นค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี)
   รายได้จากค่าเช่ากรณีเหมาจ่ายทีเดียวในปีแรก - บาท
   รายละเอียด
   รูปภาพอสังหาฯ

   หมายเหตุ: การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมายได้

   แผนการลงทุน
   No. ชื่อแผน ประเภทการพัฒนา ระดับราคา
   (ล้านบาท/หน่วย)
   อัตราการขาย
   (%ต่อเดือน)
   ราคาเฉลี่ยในทำเล
   (หน่วย*)
   ต้นทุนราคาที่ดิน
   (หน่วย*)
   ราคาขายที่เหมาะสม
   (/หน่วย*)
   วันที่แก้ไข การจัดการ
   1 คอนโด 1 คอนโดมีเนียม 5.001-10.000 3% 150,905 1,531,538 156,400 03/03/64
   2 คอนโด 150,000 คอนโดมีเนียม < 0.500 0% 150,905 400,000,000 143,367 15/09/63
   3 condo คอนโดมีเนียม 2.001-3.000 0% 150,905 400,000,000 143,367 15/09/63
   4 condo คอนโดมีเนียม 10.001-20.000 0% 150,905 1,647,333 143,367 02/11/63
   แชร์ร่วมกับทีม
   * เฉพาะสมาชิก Advance