loading
ลงทะเบียนนัด DEMO ออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องมือวางแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Feasy (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า "Feasy", "เรา" หรือ "ของพวกเรา") ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่านและ Feasy เมื่อท่านแสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เลือกปุ่มตกลง) ดูหรือเข้าใช้บริการแล้ว ท่านได้ให้ความยินยอมตามเงื่อนไขการใช้บริการของเราดังนี้

 1. ข้อตกลง

  ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องมือวางแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Feasy สำหรับท่านโดยรวมถึงเนื้อหาข้อมูล ดัชนี บทความ ข่าวสาร และเครื่องมือการคำนวณต่าง ๆ (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า "บริการ") ข้อตกลงนี้รวมถึง:

  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการซึ่งปรากฏในเว็บไซต์หรือช่องทางต่าง ๆ
  2. เงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ ที่กำหนดสำหรับบริการของท่านเป็นการเฉพาะเจาะจง รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 2. สิทธิในการใช้บริการของท่าน

  1. บริการนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์, ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ท่านมีสิทธิใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิของบริการทั้งหมด เว้นแต่ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกหรือตราบเท่าที่ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เราอนุญาตให้สิทธิท่านในการใช้บริการอย่างจำกัดและไม่เป็นเอกสิทธิ์และท่านไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
  2. ท่านตกลงจะไม่ใช้บริการหรือข้อมูล หรือให้บุคคลที่สามใช้บริการหรือข้อมูล ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ หรือผิดข้อตกลงนี้ ท่านตกลงว่าท่านจะ:
   • ไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
   • ไม่นำบริการไปผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ย่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อ
   • ไม่ใช้บริการของเรา หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บริการข้อมูลของเรา เพื่อส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ เชื่อมโยง ผลิต ยุ่งเกี่ยวหรือเป็นสื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ไม่จำกัดแต่เพียงที่ระบุไว้เท่านั้น
 3. ความถูกต้องของข้อมูล หรือการใช้บริการต่าง ๆ

  ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้นำเสนอภาพรวมของพื้นที่ และการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นการตั้งสมมติฐานของพื้นที่โดยเป็นการจำลองบนแผนที่ ดังนั้นการประมวลผลจึงเป็นแบบสังเขปตามการจำลองแปลงที่ดินหรือ ยูนิตเท่านั้น ท่านรับผิดชอบความแม่นยำของข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

 4. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสู่สาธารณะ และการเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระบบและเข้าถึงข้อมูลของท่านถูกรักษาตามระบบเซิร์ฟเวอร์สากลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

  1. ข้อมูลส่วนตัวของท่านหมายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ตามเงื่อนไขการใช้บริการอันได้แก่
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ขนาดของหน้าจอที่แสดงผลถึงที่อยู่ IP ของท่าน และข้อมูลที่ใช้ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่านและอื่นๆ
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน เช่น ข้อมูลที่แสดงต้นทางเชื่อมโยงที่นำท่านมายังเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
   3. ข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านในการสร้างบัญชีผู้ใช้
   4. ข้อมูลที่ท่านแสดงเพื่อใช้งานระบบของเรา เช่น ที่ตั้งที่ดิน เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ข้อมูลและรายละเอียด ยูนิต ราคาที่ท่านซื้อมา แผนที่ที่ท่านวาดแสดงที่ตั้ง รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับที่ดินหรือยูนิต ที่ท่านให้ไว้แก่เราเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
   5. ข้อมูลส่วนบุคคลอันจำเป็นที่ท่านอาจต้องให้แก่เราในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและรายละเอียดบนบัตรเครดิตของท่าน
   6. ข้อมูลที่ม่านติดต่อสื่อสารกับเราบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาที่เป็นข้อความหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แสดงผลออกมาให้ท่านเห็นที่เรียกว่าเมต้าเดต้าซึ่งติดอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้นด้วย
   7. ข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บที่อยู่ในอุปกรณ์พกพาของท่านโดยใช้กลไกต่างๆ เช่นพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลเว็บไซต์เบราว์เซอร์
   8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ขอให้ท่านได้ช่วยกรอกตามความสมัครใจของท่านในหน้าบัญชีผู้ใช้งานหลัก เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์ ที่อยู่ และรูปโปรไฟล์
 5. การใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น

  เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าถึงและใช้บริการ รวมทั้งคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ คุกกี้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อระบุเบราว์เซอร์ของท่านได้ เมื่อท่านใช้บริการของเรา เราอาจวางคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน หรือใช้เทคโนโลยีอื่นที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของท่านในบริการกับข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน ข้อมูลบัญชีของท่าน เช่น การตั้งค่าการใช้งานต่างๆของท่าน การใช้คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราให้ดีขึ้น คุกกี้ยังช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของท่าน ทำให้เราเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดให้กับท่านได้ ทั้งนี้เรายังช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ท่านอาจต้องใช้งานเป็นประจำ เช่น อีเมล รหัสผ่าน หรือตำแหน่งที่อยู่ของท่าน เป็นต้น ท่านสามารถปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ตลอดเวลา

 6. เนื้อหาข้อมูล

  1. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลของท่าน (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหารายละเอียดข้อมูล") .
   1. ข้อมูลที่ท่านนำมาประมวลผล
   2. การจัดเก็บสูญหายอันเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์การใช้งานของท่านเอง
  2. ข้อมูลหรือการสื่อที่ผิดกฎหมาย, เป็นเท็จ, ไม่เหมาะสม โดยประการใดๆ อันเป็นความผิดไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาไม่ว่าตาม กฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศ
  3. เนื้อหาข้อมูลที่เลียนแบบบุคคลอื่นหรือสวมรอยเป็นท่านหรือมีคุณลักษณะ แบบท่านโดยทุจริต หรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด
 7. เงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. ท่านต้องจัดการรหัสผ่านของท่านเองและรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านเอง
  2. ยอมรับการอัพเดตปรับปรุง เราอาจปรับปรุงเครื่องมือการใช้งาน การพัฒนา และการอัพเดตทั่วไปเพื่อพัฒนาบริการเป็นระยะ
 8. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

  เราปฏิเสธความรับผิดชอบการรับรองหรือคำรับรองต่อข้อมูลของท่าน การใช้งานของท่านในการตัดสินใจลงทุนใดๆ

 9. การเปลี่ยนแปลง

  เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราบนเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อเราแจ้งให้ท่านทราบโดยวิธีการอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

  ข้อตกลงด้านค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขในการให้บริการ เราได้เผยแพร่ราคาและรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ เราถือว่าท่านทราบรายละเอียดครบถ้วนแล้วนับแต่เวลาที่ท่านดำเนินการชำระเงินให้แก่เรา หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขการให้บริการ เราจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราทันที โดยการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขในการให้บริการนี้จะไม่มีผลย้อนหลัง หรือมีผลกระทบกับผู้ใช้งานเดิม

 10. การยกเลิกข้อตกลง

  เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือระงับบริการถ้าท่านไม่ทำตามข้อตกลงนี้ และการยกเลิกข้อตกลงนี้ เราสงวนสิทธิ์ที่ท่านยังต้องชำระ หากปรากฏมียอดค้างชำระ