loading

Townhouse

ประเภท: ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม


ราคาเฉลี่ยในทำเล
ราคาเฉลี่ย : - ล้านบาท/หน่วย
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
ทำเล : -

สัดส่วนราคาขายทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮมในทำเล -
อัตราการขาย
สัดส่วนอุปทานคงเหลือในตลาด แยกตามช่วงราคา
จากการวิเคราะห์ตลาดทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
ระดับราคา : - ล้านบาท
ทำเล : -
อัตราการขายต่อเดือน : %
มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ : - หน่วยต่อเดือน
โดยหากประมาณการเบื้องต้น
หากท่านพัฒนาโครงการรูปแบบเดียวกันจำนวน หน่วย
จะใช้ระยะเวลา เดือน ในการขายหมด
ไม่มีข้อมูลช่วงราคา
คู่แข่งและสถานที่สำคัญ
โครงการที่ยังเปิดขายอยู่ โครงการที่ปิดการขายแล้ว
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
การประเมินราคาขายคอนโดมิเนียม (ต่อตรม.)
ราคาที่ดินที่สามารถซื้อได้ : 16,180,000 บาท
หรือ : 53,933.33 บาท/ตร.ม.
สรุป

ราคาที่ดินที่สามารถซื้อได้ มากกว่า ราคาที่ดินตั้งต้น
หมายความว่าการพัฒนานี้มีศักยภาพ ได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่คาดหวังไว้ในการคำนวณ

คำนวณต้นทุนราคาที่ดิน

1.ต้นทุนแปลงที่ดิน

บาท
ไร่
งาน
ตร.ว.
ตร.ว.
บาท/ตร.ว.
(มูลค่าที่ดินรวม / พื้นที่ดิน)

1. ศักยภาพการพัฒนา

%
ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ดิน
ตร.ว.
%
ตร.ว.
%
ประมาณ 10-20% ของพื้นที่ดิน
ตร.ว.
%
ประมาณ 50%-70% ของพื้นที่ดิน
ตร.ว.
- 67
- -

6
เมตร
*(หน่วย:เมตร)
หมายเหตุ: คำนวณจากศักยภาพการพัฒนาตามสีผังเมือง และความกว้างถนนหน้าที่ดิน ภายใต้สมมุติฐานรูปร่างที่ดินปกติ ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ติดกับเขตทางสาธารณะ และก่อสร้างอาคารเพียง 1 หลังบนพื้นที่ดังกล่าว หากที่ดินของคุณมีรูปร่างที่พัฒนาได้ยาก ไม่ติดเขตทางสาธารณะ หรือต้องการแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างอาคารมากกว่า 1 หลัง จะต้องปรรับวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามกฎหมายและกายภาพที่ดินอีก FEASY ขอแนะนำให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินอย่างแม่นยำ

2. วิเคราะห์ทางการตลาด

ตร.วา
หน่วย
บาท/หน่วย
บาท
หน่วยต่อเดือน
เดือน
*สมมุติฐานยอดขายเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน จนกว่าสินค้าจะขายหมด
*เวลาในการขายโดยทั่วไปไม่ควรเกิน 2-3 ปี
ล้านบาท
หน่วยต่อเดือน
เดือน

3. ค่าใช้จ่าย

บาท/ตร.ว.
ประมาณ 800-1,000 บาท/ตร.วา สำหรับที่ดินที่ยังไม่ได้ถมที่
บาท
บาท/ตร.ว.
ประมาณ 5,000 - 12,500 บาท/ตร.วา สำหรับบ้านจัดสรร
บาท
ตร.ม.
บาท/ตร.ม.
บาท
บาท/ตร.ม.
บาท
บาท
%
ประมาณ 15-20% ของมูลค่าโครงการ
บาท
บาท

4. หักกำไรโครงการ

% ของโครงการ
ประมาณ 20-30% ของมูลค่าโครงการ
หรือ 10% ของมูลค่าโครงการต่อปี จนกว่าจะขายหมด
บาท
บาท
บาท/ตร.วา
ขายราคานี้ ต้นทุนราคาที่ดินควรเป็นเท่าไหร่ ?
สรุปผลการคำนวณ
ต้นทุนราคาที่ดินที่ซื้อได้
- บาท
คิดเป็น
-
บาท/ตร.วา
   
   
ราคาขายเฉลี่ย
-
บาท/หน่วย
ข้อมูลเริ่มต้น และข้อมูลตลาด
ราคาที่ดินเริ่มต้น
- บาท
คิดเป็น
-
บาท/ตร.วา
ซื้อเมื่อ ปี พ.ศ.
-
 
ราคาขายเฉลี่ย
- ล้านบาท/หน่วย
ในทำเล
หมายเหตุ

การประมาณการต้นทุนราคาที่ดินที่เหมาะสม เป็นการคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนเบื้องต้นด้วยวิธีคำนวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Method)
ด้วยการเปรียบเทียบราคาที่ดินที่จะซื้อได้หลักหักค่าใช้จ่ายและผลกำไรแล้ว ทำให้ทราบต้นทุนราคาที่ดินเมื่อตัวแปรค่าใช้จ่ายและผลกำไรเปลี่นนไป

คำนวณราคาขายที่เหมาะสม

1.ต้นทุนแปลงที่ดิน

ตร.ว.
บาท
บาท/ตร.ว.
(มูลค่าที่ดินรวม / พื้นที่ดิน)
บาท/ตร.ว.
ประมาณ 1,000 บาท/ตร.วา สำหรับที่ดินที่ยังไม่ได้ถมที่
บาท
บาท/ตร.ว.
ประมาณ 5,000 - 25,000 บาท/ตร.วา สำหรับคอนโดมิเนียม
บาท
บาท/ตร.ว.
บาท
บาท

2. ศักยภาพที่ดิน

ตร.ม.
พื้นที่อาคารสูงสุดที่พัฒนาได้*
พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR - ตารางเมตร
ตามความกว้างเขตทาง - ตารางเมตรต่ออาคาร
*ผลการคำนวณจากรายงานศักยภาพการลงทุน ถูกคำนวณภายใต้สมมุติฐานเบื้องต้น เพื่อใช้ในการคำนวณพื้นที่อย่างง่ายเท่านั้น ไม่สามารถสะท้อนถึงพื้นที่ก่อสร้างสูงสุดจริงของที่ดินรายแปลงได้ อ่านเพิ่มเติม
ชั้น
(ตามศักยภาพที่ดิน)
ตร.ม.
(ประมาณ)
%
(ไม่ควรมากกว่า 70%)
%
ประมาณ 50-60% ของพื้นที่อาคาร
ตร.ม.
- 67
- -

6
เมตร
*(หน่วย:เมตร)
หมายเหตุ: คำนวณจากศักยภาพการพัฒนาตามสีผังเมือง และความกว้างถนนหน้าที่ดิน ภายใต้สมมุติฐานรูปร่างที่ดินปกติ ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ติดกับเขตทางสาธารณะ และก่อสร้างอาคารเพียง 1 หลังบนพื้นที่ดังกล่าว หากที่ดินของคุณมีรูปร่างที่พัฒนาได้ยาก ไม่ติดเขตทางสาธารณะ หรือต้องการแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างอาคารมากกว่า 1 หลัง จะต้องปรรับวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามกฎหมายและกายภาพที่ดินอีก FEASY ขอแนะนำให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินอย่างแม่นยำ

3. ค่าใช้จ่าย

บาท/ตร.ม.   หรือ
บาท
บาท/ตร.ม.
บาท
บาท
%
ประมาณ 15-20% ของมูลค่าโครงการ
บาท
หรือ คำนวณค่าใช้จ่ายในการบริหารดำเนินการอย่างละเอียด
บาท
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (เบื้องต้น)

4. บวกกำไรของโครงการ (ประมาณการ)

% ของมูลค่าโครงการ
ประมาณ 30-35% ของมูลค่าโครงการ
หรือ 10% ของมูลค่าโครงการต่อปี จนกว่าจะขายหมด
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.
มีต้นทุนราคาที่ดินอยู่แล้ว ควรขายคอนโดราคาเท่าไหร่ ?
สรุปผลการคำนวณ
มูลค่าโครงการ : - บาท
ราคาเฉลี่ยที่เหมาะสม : - บาท/ตร.ม.
อยู่ในช่วงราคา : - บาท/ตร.ม.
ซึ่งเป็นกลุ่มราคาเฉลี่ยหลัก : - ของตลาดปัจจุบัน
ข้อมูลตลาด
ราคาขายเฉลี่ย
ในทำเล
 
-
 
บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมายได้